top of page
x-Geschiedenis blauw boot.png

De geschiedenis

van Molkwerum

Opkomst en verval van het schippersdorp Molkwerum

Artikel door Harm Nijboer. Het verscheen in Fryslân – Historisch tijdschrift. No. 2, maart/april 2023.

Hoog bezoek in Molkwerum (1669)

In juni 1669 landde - op aanraden van raadspensionaris Johan de Witt - de Toscaanse groothertog Cosimo III de’ Medici met zijn gevolg aan in de Zuidwesthoek, voor een bezoek aan Stavoren en Molkwerum.

In 2015 verscheen in It Beaken, een reeks uitgegeven door de Fryske Akademy, een artikel van Hans Cools over dit bezoek.

De restauratie van de gevelsteen - een project

John Terwal nam Molkwerums oudste gevelsteen onder handen. Verslag van een project.

De watersnoodramp van 1825

In 1825 werd Friesland - samen met Overijssel en een deel van Noord-Holland - verrast door een combinatie van noordwesterstorm en springtij: de dijken bleken hiertegen niet bestand en tweederde van de provincie overstroomde. De roep om hulp bracht een golf van saamhorigheidsgevoel in de nieuwe Republiek der Nederlanden. Daarnaast was de ramp was een opmaat voor de reorganisatie van de waterschappen.

Gechiedenis-Harvard met tjalk.jpg

Henry Havards Zuiderzeereis (1873)

In de zomer van 1873 onderneemt de Franse kunsthistoricus Henry Havard - met zijn fascinatie voor de natuurlijke elementen licht en water - een reis per tjalk naar de eens zo florerende Zuiderzeesteden en hun inwoners. Daarover brengt hij levendig verslag uit. Vanuit Stavoren maakt hij ook een uitstapje naar Molkwerum. Lees zijn verslag van dit bezoek!

Museumstukken

Een klein aantal objecten uit of over Molkwerum wordt in musea bewaard. Een greep uit de collecties van 'het Rijks' te Amsterdam, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. 

Gevelstenen in Amsterdam

De handel in Molkwerums bloeitijd verliep voornamelijk via Amsterdam. Daar zijn nog twee gevelstenen bewaard die herinneren aan deze tijd.

Wetenswaardigheden

De naam Molkwerum - Het wapen - Molkwerum in de jaren '50 (film) -

Krantenartikelen uit de jaren '50 en '60 - Oud Molkwerum in foto's.

bottom of page