top of page
Winkeltje-Heksenmutsen.png

Het Bakkerswinkeltsje

Museum en koekbeleving

Museum ‘Het Bakkerswinkeltsje’ is gevestigd in een bakkerspand van eind 18e eeuw, dat grotendeels nog in authentieke staat bewaard is gebleven. Het winkeltje zelf dateert uit 1916. Van harte welkom in de bakermat van de Molkwarder Koeke!

Molkwerum museum Bakkerswinkeltje
Molkwerum museum Bakkerswinkeltje

Van bakkerij naar museum

De bakkerij waar al ruim 100 jaar Molkwarder Koeke werd gebakken kwam in 1997 te koop. De Vereniging Dorpsbelang zag mogelijkheden en met hulp van de toenmalige gemeente Nijefurd werd het pand aangekocht. Museum 'Het Bakkerswinkeltsje' werd gevestigd en wordt beheerd door de Stichting Ald Molkwar. Het drijft volledig op de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. In 2023 werd het 25 jarig bestaan gevierd.

De collectie

 

Direct naast de ingang treft u een eind 18de-eeuwse woonkamer met bedstee, waar lokale archeologische vondsten vanaf de 17de eeuw worden getoond. Op de bovenverdieping is naast een meidenkamer en een beschilderde deur uit 1722 een kleine tentoonstelling over Molkwar ingericht, aangevuld met visserijmateriaal, timmergereedschap en diverse andere schenkingen.

Ga ook op zoek naar het ontsnappingsluikje uit de Tweede Wereldoorlog, dat destijds redding bracht voor de zoon des huizes.

Molkwerum museum Bakkerswinkeltje
Molkwarder koeke

 

De Molkwarder koeke werd tot 2013 hier in Molkwerum gemaakt, voordat het bedrijf naar Joure verhuisde. Nog steeds wordt jaarlijks de ‘Ald Molkwar’ speciaal aan het museum geleverd. U bent van harte uitgenodigd – bij mooi weer buiten op het terras – de Molkwarder koeke te proeven met een kop koffie, thee of frisdrank. In het winkeltje vindt u het nodige oud-Hollandse snoepgoed, wat lokale specialiteiten en uiteraard de Molkwarder koeken om mee te nemen voor thuis!

Koekproeverij (groep)

 

Mocht u met een groep willen langskomen om het museum te bezoeken en de geneugten van de Molkwarderkoek te ervaren, dan kunt u vanaf 8 deelnemers een koekproeverij reserveren.

Molkwerum museum Bakkerswinkeltje
Molkwerum museum Bakkerswinkeltje
Begeleide rondwandelingen

 

Een geliefd onderdeel van het museumaanbod is de ‘gekostumeerde’ rondleiding door het dorp. U kunt daarvoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Kuierpad

 

Op een aantal panelen verspreid door het dorp wordt de bijzondere geschiedenis van het ‘Friese Doolhof’ Molkwerum verteld. Een beschrijving is verkrijgbaar in het museum.

Jubileum

 

Op zaterdag 1 juli 2023 werd het 25-jarig jubileum van museum ‘Het Bakkerswinkeltsje’ gevierd. Kijk hier voor een kort verslag!

Molkwerum museum Bakkerswinkeltje

Kuierpad-paneel over de visserij op de dijk ter hoogte van de sluis.

Adres & openingstijden

 

Adres: Hellingstrjitte 3, 8722 HH Molkwerum
In mei, juni en september: geopend op dinsdag, woensdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur.
In juli en augustus: geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur.

 

Het museum is gratis toegankelijk.

 

Contact

 

Stichting Ald Molkwar (voorzitter Auke Bult)
Telefoon: 0514-681972
E
mail: info@hetbakkerswinkeltje.nl

Donaties zijn van harte welkom! De Stichting Ald Molkwar en alle vrijwilligers doen hun best, maar het onderhoud en de verwarming van het Bakkerwinkeltsje lopen aardig in de kosten. Als u de stichting financieel wilt steunen, dan kunt een bedrag overmaken op IBAN NL78ABNA0448683520 t.n.v. Stichting Ald Molkwar. Alvast hartelijk dank, namens het hele dorp!

  • Facebook
bottom of page