top of page
x-Hamer blauw 2.jpg

Verenigingsleven

van Molkwerum

Stichting Ald Molkwar

tekst volgt

Stichting Dorpsbelang

tekst volgt

Stichting Molkwar 2000

tekst volgt

Swannepraat út Piacco

Vier keer per jaar het blad Swannepraat út Piacco, waarin informatie staat over grote en kleine zaken die in het dorp spelen. Het tijdschrift is in jaargang 37, nummer 161 is zojuist verschenen! Vaste rubrieken zijn ‘Van de redactie’, ‘De Pen’, ‘Prikbord’, ‘Undernimmend Molkwar’ en ‘Gezond en wel in Molkwar’. Alle kopij is van harte welkom!
Redactie: Rosé Klijnstra, Atie Kluft, Ypie Kramer en Hotske Batterham
Kosten abonnement per jaar: Dorpsbewoners 10,00; buiten het dorp 12,00; per post gestuurd: 20,00.
Contact: Berichten kunnen per e-mail worden gestuurd naar dorpskrantmolkwar@gmail.com
of worden afgeven bij een van de redactieleden.
Advertenties (per keer): Achterkant: heel 20,00/half 10,00. Binnenwerk: heel 15,00, halve 9,00, derde 5,00.

Verenigingen-Swannepraat (2).jpg

Oranjevereniging

tekst volgt

bottom of page