top of page
x-Geschiedenis ww.png

Wetenswaardigheden

en kleine vondsten

De naam Molkwerum

In 1320 wordt het dorp als Molkemannahusen voor het eerst vermeld en in 1398 als Molkenhuzen. In 1400 werd vermeld dat jonker Walraven van Brederode met veel krijgsvolk uit Stavoren, dat toen in de macht van de Hollanders was, optrok tegen de Friezen, die zich verschanst hadden bij het blokhuis te Molckenhuys bij Stavoren, dat nu Molcwere heet. In 1412 werd de plaatsnaam vermeld als Molkwerum, in 1421 als Molkenweer en Molkweer, in 1505 als Molcquerum en in 1664 als Molquerren.  De herkomst van de naam staat niet vast: mogelijk verwijst die naar ‘nederzetting van Molke’ (of Molle/Melle). Een andere verklaring duidt op een plek (were) waar melkkoeien werden gemolken.

Het wapen van Molkwerum

 

Het wapen van Molkwerum wordt in de heraldiek als volgt omschreven:
“Van sabel, beladen met een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van goud, staande op een grond van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.“

Kijk hier voor meer informatie (Wikipedia)

Geschiedenis-Wapen van Molkwar 1718.png

Uitsnede wapen van Molkwerum van de kaart van Johannes Hilarides (1718).

Molkwerum in 1952 (film)

 

Het Frysk Film Argyf/Fries Filmarchief heeft de 'Dorpsfilm Molkwerum (Molkwar) in 1952‘ op Youtube geplaatst. Duur ca. 30 minuten.

Molkwerum in de krant

 

In het archief van de Leeuwarder Courant zijn artikelen terug te vinden over Molkwerum - geen van allen met wereldschokkend nieuws. Hieronder zijn ze te lezen en kan je kiezen uit alleen het artikel of de hele krant - bol van de reclames.

• 'Het oude Molkwerum is een cartografische puzzle' (1953) Het artikel

• 'Molkwerums laatste visser zei de zee vaarwel' (1953) Het artikel - De hele krant

'Een bakker-theoloog grijpt naar de pen (1695)' (1955) Het artikel - De hele krant

'Bij een zeventiende-eeuwse tekening van Staveren' (1955) Het artikel - De hele krant

• 'Vier vlaggen uit het 17de-eeuwse Friesland in 's werelds oudste vlaggeboek' (1957) Het artikel - De hele krant

• 'Beruchte doolhof Molkwerum werd een gewoon boerendorp' (1960) Het artikel - De hele krant

'Uitgestorven Molkwerums tot leven teruggeroepen' (1963) Het artikel - De hele krant

'Tips voor trips: Over het water naar Koudum, Molkwerum en Hindeloopen' (1967) Het artikel - De hele krant

'Eene Molkwerumsche vrouw'

Afbeelding uit de jeugdserie 'Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd',

6e jaargang (1840)

Geschiedenis-Eene Molkwerumsche vrouw.jpeg

Oud Molkwerum in foto's

20230720_113430_edited.jpg

De Kattepollebrug, met o.a. Pieter Jelles en Douwe Klazes Zeldenrust

20230720_114106_edited.jpg

Muziekvereniging 'Advendo' in de jaren '20 van de vorige eeuw

Bijzonder-oud Molkwar 4_edited.jpg

De Tjerkestrjitte. Rechts de pastorie, daarnaast de woningen van Maaike Visser, Anne Hendriks en Maye Zeldenrust

Bijzonder-oud Molkwar 5_edited.jpg

De Stationswei richting Koudum. Rechts het voormalige café van Pieter v.d. Ploeg

Bijzonder-oud Molkwar 6_edited.jpg

Nogmaals de Stationswei , deze keer vanaf de Tjerkestrjitte 

Bijzonder-oud Molkwar 7_edited.jpg

Een zondag op de Kattepollebrug

Bijzonder-oud Molkwar 8_edited.jpg

De Stationswei vanaf Koudum 

bottom of page